Call us: 070-555 70 65 | info@barnenshus.cc

Månadsavgift

Barnens Hus / Månadsavgift

Månadsavgiften baseras på om barnets vistelsetid är mer än 15 timmar/vecka, eller mindre än 15 timmar/vecka. Avgiften baseras dessutom på familjens samtliga beskattningsbara inkomster. Vi tillämpar även maxtaxa, d.v.s. en högsta avgift per månad som max kan bli er månadsavgift. Vi erbjuder avgiftsfritt under inskolningen, dock max 2 veckor. Om ert barn behöver längre inskolning beräknas taxan enligt vanlig månadsavgift. 

Från och med augusti det år då barnet fyller 3 år omfattas barnet av allmän förskola. Allmän förskola är avgiftsfri och därför gäller reducerad avgift för de 3-6 åringar som har ett omsorgsbehov utöver tiderna för allmän förskola. I Jönköpings kommun och för Barnens Hus gäller 15 timmar för allmän förskola och tiderna är de som förskolan anvisar. 

Månadsavgiften beräknas enligt nedan fr.o.m 2018-01-01.

Barn 1-2 år. Avgift i procent av hushållets månadsinkomst
Vistelsetid per vecka Barn 1 Barn 2 Barn 3
T.o.m 15 timmar 2 % 1 % 0,6 %
Mer än 15 timmar 3 % 2 % 1 %
Högsta avgift/månad 1 382 kr 922 kr  461 kr

Barn 3-5 år- Avgift i procent av hushållets månadsinkomst
Vistelsetid per vecka Barn 1 Barn 2 Barn 3
Allmän förskola (15 timmar) * Avgiftsfritt Avgiftsfritt Avgiftsfritt
Mer än 15 timmar 2 % 1 % 0,6 %
Högsta avgift/månad 864 kr 576 kr 288 kr

* Allmän förskola gäller endast de tider som förskolan anvisar.

Avgiften betalas under 12 månader per år (och beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad).

Källa: Tabellen är hämtade från Jönköpings kommuns hemsida, här.