Call us: 070-555 70 65 | info@barnenshus.cc

Personalen

Barnens Hus / Personalen

AVDELNINGARNA
Månen: Linda Wardah, Alicia Källström 

Stjärnan: Mathilda Enbom, Katerina Enqvist och Katrin Ögren
Solen: Lee Sandwall, Anna Hovbäck, Linda Währborg och Hanna Debreceni
Tellus: Caroline Eriksson, Åsa Nilsson, Pernilla Simonsson och Hanna Debreceni

resurs: Jonathan Heinhagen

 

KÖK & LOKALVÅRD
Kök: Maria Wahlman
Lokalvård: Städ- o konferens Jönköpings Kommun

 

LEDNING
Förskolechef: Ulrika Sjöholm
Biträdande förskolechef: Åsa Nilsson

 

TJÄNSTLEDIGA / FÖRÄLDRALEDIGA

 Nina AlBazi(föräldraledig) och  Anna Larsson(studieledig)